Home

Vi tar utgangspunkt i innsikt og bygger alltid på analysen

FAGOMRÅDER

Gottlieb Paludan Architects' fagområder inkluderer Arkitektur, Landskap, Interiør & Arbeidsplassutvikling, Arealplanlegging, Strategisk Tidligfaserådgivning og Design. Vi bruker vår brede kompetanse på tvers av selskapets markeder og prosjekter. Dette sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.

SPESIALISERINGER

Vi behersker en lang rekke spesialiseringsområder, og det trekker vi veksler på, på tvers av de ulike prosjektene. Ofte bruker vi flere spesialiseringsområder på ett og samme prosjekt, slik at vi kan lage bærekraftige løsninger på design- og samfunnsmessige utfordringer.

LES OGSÅ OM VÅR MARKEDER

Vi jobber primært innenfor markedene  Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi, Vann & Industri og Mobilitet & Transport. Vi forvandler komplekse utfordringer til bærekraftige arkitektoniske løsninger av høy teknisk og estetisk kvalitet. Fra våre kontorer i København, Malmö, Oslo og Trondheim fokuserer vi på å skape arkitektur som forstår, beriker og knytter verden sammen.