Home

FAGOMRÅDER

Interiør & Arbeidsplassutvikling

Cafeen, campus, arbeidsplassen, ambassaden eller rom for helse. Med rommet som verktøy er vi med på utvikle fremtidens praksis – vi utforsker og utfordrer sammen med kunden. Vi prioriterer helheten, forenkler og søker det vakre. Vi vil at våre steder skal velges, de skal være bærekraftige og varige – men også stimulere og by på seg selv.

Interiørarkitektene i Gottlieb Paludan har spesialister innenfor arbeidsplassutvikling, campus og helsebygg og jobber i et tverrfaglig team av formgivere og samfunnsvitere. Vi setter oss inn i praksis og oversetter denne til form. Vi vil tidlig inn i prosjektene fordi det er smart å tenke innenfra og ut. På arbeidsplasser og campus spesielt har vi ekspertkunnskap fra mange store prosjekter og rådgir arkitekter og eiendomsutviklere omkring hvordan nye arbeidsplassløsninger bør påvirke byggets infrastruktur, grid, soneinndeling osv. Vi jobber mye på prinsippnivå i komplekse prosjekter, og vi er eksperter på planløsninger innenfor arbeidsplassløsninger.

Vi vil at arbeidsplassen din skal være en du ikke vil forlate, at du får energi ved å være på jobben eller på skolen. Estetikk betyr noe, vi søker det vakre, og vi bruker form og farge for å la rommene fortelle en historie om hva som skal foregå der; stimulerende og modig, eller stillhet og konsentrasjon? Vi tror på variasjon, på at vi som mennesker i mye større grad skal kunne bruke rom som verktøy mer bevisst. Og i det arbeidet er vi et tverrfaglig utviklingsteam som gjerne tar deg med på reisen.

I dag er vi også svært opptatt av grønne løsninger, dette kan være helt konkret i at vi i dag bruker mer naturmateriale og grønne planter i våre prosjekter enn før, men også det bærekraftige aspektet ved kunnskap om materialbruk og hvordan vi kan heve graden av gjenbruk ved å skape designkonsepter som lar det gamle leve godt sammen med det nye.

Transformasjon vil bli de neste 10 års fokus hos oss, både helt fysisk å transformere gamle løsninger for ny bruk med arealsmart og vakker formgiving, men også å bistå modige virksomheter i de endringen som skal til for å få det til å lykkes i praksis. Interiørarkitekter, antropologer og organisasjonsutviklere står sammen om å utvikle fremtidens løsninger. Les også mer om vår felles kompetanse under fanen strategisk tidligfase rådgivning.

Kontakt

Urd Schjetne

  • Gruppeleder interiør & arbeidsplassutvikling
  • Senior interiørarkitekt MNIL
Telefon:
+47 909 55 210

SPESIALISERINGER

Utvalgte spesialiseringer innen Interiør & Arbeidsplassutvikling. Våre mange spesialiseringsområder bidrar til tverrfaglig prosjektløsning over hele linjen.

LES OM VÅRE ANDRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.