Home

Spesialiseringer

Bevaringsverdige bygninger

Fredede og bevaringsverdige bygninger inneholder kvaliteter som kan skape unike opplevelser og rom for brukerne og eierne. Det er imidlertid også spesielle utfordringer forbundet med å eie og forvalte denne typen eiendommer. Tilgjengelighet og energiforbruk skal tilpasses dagens forventninger, og samtidig skal spesielle myndighetskrav også imøtekommes.

Vi i Gottlieb Paludan Architects jobber tett sammen med eiendomseiere for å skape vakre og holdbare løsninger, hvor bygningenes verdier bevares, fremheves og bringes inn i vår tid. Til det formålet benytter vi verktøy som arkitektonisk verdisetting, utarbeidelse av handlingsplaner, tilgjengelighetsgjennomgang og økonomisk risikoanalyse.

Vi favner alle prosjektfaser, fra analyse og verdibeskrivelse av den eksisterende eiendommen, via fagspesifikk detaljprosjektering og tilbudsinnhenting, til byggeplasstyring av spesialiserte håndverkere. Vår erfaringsbaserte og metodiske tilnærming bidrar til å skape et godt samarbeid mellom byggherre, Danmarks Slots- og Kulturstyrelsen, fond og andre prosjektdeltakere, noe som gir de beste forutsetningene for et godt resultat.

Kontakt

  • Arkitekt MAA, Ph.D.
Tif
+45 4171 8253

Les om våre andre spesialiseringer