Home

Spesialiseringer

Bærekraftsledelse

Etterspørselen etter bærekraftige bygg øker. Byggherrer, brukere og samfunn etterlyser løsninger som reduserer belastningen på miljø og ressurser, og som styrker sosiale og estetiske kvaliteter. Utfordringen er imidlertid å realisere alle de gode intensjonene i et endelig bygg.

Vi i Gottlieb Paludan Architects benytter oss av en robust ledelsesmetode som sikrer at bærekraftsvisjonen blir gradvis mer konkret i takt med at prosjektet beveger seg gjennom de forskjellige fasene på vei mot realisering.

Vi tilbyr også en innledende analyse av prosjektet, hvor konklusjoner og anbefalinger danner grunnlaget for en dialog med byggherren om hvilke bærekraftstiltak som kan realiseres i prosjektet.

Bestemmer byggherren seg for å benytte tiltakene, tilbyr vi et ledelsesforløp, hvor vi sammen formulerer en plan med målsetninger for de relevante områdene. Status for målsetningene registreres fortløpende i en logg, og fremskritt og utfordringer håndteres på egne møter i forslags- og prosjektfasen og ved avslutning av prosjekteringen.

Vi tilbyr også DGNB-sertifisering av bygg, byområder og landskaper.

Kontakt

  • Leder for Vann & Forsyning, DGNB-konsulent
  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8277

Les om våre andre spesialiseringer