Home

Spesialiseringer

Lys

Lys har evnen til å forvandle. Det er det godt planlagte lysinnslippet som skaper alt fra opphøyde kirkerom til effektive verksteder. Det er den optimale kunstige belysningen som gjør kontorer attraktive og parkeringsplasser trygge og velfungerende.

Eller sagt på en annen måte: Alle vet hvordan feil belysning kan ødelegge stemningen eller gjøre det umulig å orientere seg og se klart.

Lys spiller alltid en avgjørende rolle når Gottlieb Paludan Architects utformer de fysiske omgivelsene for menneskers liv og virke. Ute eller inne – lys er en nødvendighet enten det er snakk om godt dagslys i bygninger eller kunstig lys når mørket faller på.

For å finne de rette løsningene for både dagslys og kunstig lys innlemmer vi i Gottlieb Paludan Architects lys helt fra starten av i alle prosjektene våre. Løsninger som tar utgangspunkt i funksjonsbehov og estetiske kvaliteter, og som lever opp til våre bestrebelser på å lage vakre og holdbare løsninger som ikke tar oppmerksomheten vekk fra det som er vesentlig.

I mange tilfeller vil den mest vellykkede lysdesignen faktisk være den som ingen legger merke til. Vi har en enkel tilnærming til lys: Vi skal støtte funksjonen, fremheve estetikken og sørge for å få mest mulig ut av lyset som allerede er der. Vi vet dessuten at vellykket belysning ikke kommer av seg selv.

I videoen nedenfor forteller vår lysdesigner Jesper Ravn om viktigheten av lysdesign:

Kontakt

  • Lysdesigner, Associate IALD
  • Arkitekt
Tif
+45 4171 8242

Les om våre andre spesialiseringer