Home

Spesialiseringer

Programmering & Involvering

Når behov og ønsker skal formes til gode løsninger trengs det oversettere mellom brukere og byggherre. VI sørger for at brukeres behov og målsettinger beskrives slik at de kan tilfredsstilles av bygg, innenfor de rammer som bruker og byggherre har.

Hos Gottlieb Paludan Architects engasjerer vi brukere i dialog, slik at den ferdige løsningen gir høyest mulig verdi for brukeren, samtidig beskriver vi brukernes behov slik at det senker risiko for byggherren. Vi har ekspertise på oversettelse mellom brukeres utrykte behov, og byggherres behov for kravspesifikasjon. Gjennom brukerinvolveringen sikrer vi at byggherre og prosjekterende tilegner seg tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om brukerne til å designe og bygge gode fremtidsrettede bygg for dem. Samtidig som vi gjennom involveringen gir brukerne kunnskap og kompetanse til å gjøre kvalifiserte valg og prioriteringer i prosjektutviklingen.

Å involvere brukere i utvikling av bygg, betyr samtidig at byggeprosjektet blir involvert i brukernes utvikling av praksis. Både brukere og byggeprosjekt befinner seg slik på domener som ikke er deres primære kompetanse eller ansvarsområde. Dette er imidlertid vårt domene. I arbeidet sørger vi for at brukerinvolvering og programmering er godt samkjørt, jobber mot samme målsetting, og at involvering av brukere er målrettet ift programmeringen.

VI har et sterkt team av antropologer, urbanister, organisasjonsutviklere og prosessledere som jobber i tverrfaglig team med våre arkitekter og interiørarkitekter. Det betyr at vi kan kombinere menneskelige, økonomiske og estetiske interesser i en kraftfull miks som gir funksjonelle og vakre løsninger. Vi har erfaring fra Norges mest komplekse utbyggingsprosjekter, som NTNU Campussamling og Nytt Regjeringskvartal: prosjekter kjennetegnet ved utbygging i tett bystruktur, store krav til arealeffektvisering, tydelige brukere og mange interessenter.

Kontakt

  • Seksjonsleder programmering og prosessledelse
  • Siviløkonom (strategi og organisasjonsutvikling)
Tif
+47 408 00 543

Les om våre andre spesialiseringer