Home

Spesialiseringer

Universell utforming

Det er én ting å skape vakker arkitektur. Det er en helt annen å sikre at alle brukere kan utnytte bygningens funksjoner på en optimal måte.

Gottlieb Paludan Architects' arbeid med tilgjengelighet tar utgangspunkt i en funksjonsbasert tilnærming. Vi setter de reelle problemene i sentrum og utarbeider smarte løsninger i stedet for å følge og overholde regler og retningslinjer slavisk. Vi har bred erfaring med å utarbeide integrerte tilgjengelighetsløsninger for bygg, infrastruktur og byrom.

Våre tjenester omfatter alt fra tilrettelegging av prosessforløp, integrert tilgjengelighetsdesign på stasjoner og andre offentlige områder, via utvikling av wayfinding-løsninger i forbindelse med større sykehuskomplekser, til byggherrerådgivning med fokus på tilgjengelighet.

I Danmark har Gottlieb Paludan Architects levert byggherrerådgivning i forbindelse med etableringen av Handicaporganisationernes Hus – "verdens mest tilgjengelige kontorbygg". Blant annet dette gjør at vi har et bredt nettverk av ressurser på handikapfeltet og har tilgang til utdannede spesialister med kunnskap om de forskjellige gruppene med funksjonshemmede og hvilke utfordringer de har. I Norge jobber vi daglig med å utvikle løsninger som oppfyller teknisk forskrift og offentlige myndigheters kravspesifikasjoner i lærings- og helsebygg, og vi har alltid som utgangspunkt at det vi tegner, er nødvendig for noen, men skal være bra for alle.

Vi benytter oss av et bredt spekter av veldokumenterte metoder og løsninger som sikrer en sterk forankring og eierskap hos brukerne. Sentralt i vår tilnærming er en grundig definisjon og forståelse av brukertyper og -behov samt en helhetsorientert belysning av brukerens "reise" gjennom bygningen eller byrommet. Vi løser oppgavene i en vekselvirkning mellom informasjonsinnsamling, analyse og konkrete designforslag. Prosess og metode tilpasses hvert enkelt prosjekt, byggherrens forventninger og gjeldende lovgivning.

 

Kontakt

Tif
E-mail:

Les om våre andre spesialiseringer