Home

Spesialiseringer

Regulering

I en reguleringsplan fastsettes bruk, vernehensyn og krav til utforming. En god prosess skaper bærekraftig og riktig utvikling av byer, steder og eiendommer. Reguleringsplaner spenner fra svært enkle oppgaver til store komplekse prosesser med planprogram, konsekvensutredning, mange interessenter og komplekse områder. En god reguleringsplan reduserer risiko og avklarer rammene for videre prosess.

Hos Gottlieb Paludan Architects tar våre planleggere ansvar for planprosessen fra A til Å. Vi koordinerer ulike faggrupper og organiserer dialog med offentlige myndigheter og aktører. Vi leder arbeidet med viktige avklaringer underveis i planprosessen og sørger for robuste planer for gjennomføring for å sikrer fremdrift og reduksjon av risiko. Vi har egne eksperter på medvirkning i planprosesser som med lang erfaring planlegger og gjennomfører gode medvirkningsprosesser slik at aktuelle aktører blir hørt. Våre dyktige prosessledere fasiliterer alle typer medvirkningsmøter, slik som folkemøter.

Våre planleggere har ulik faglig bakgrunn og gruppen er sammensatt av både samfunnsgeografer, sivilarkitekter, byplanleggere og sivilingeniører. Felles for alle er at de er prosessorienterte, jobber tverrfaglig og har fokus på verdiøkning, kvalitet og gjennomførbarhet i reguleringsplanarbeidet. Vi har lang erfaring fra både offentlig og privat sektor. Vi jobber med planarbeid fra det enkle til det komplekse. Vi utfører detaljplaner for enkeltbygg, til områdeplaner med bolig/næring/handel/industri til komplekse samferdselsplaner. Vi legger vårt stolthet i å finne den beste løsningen for tomten og stedet, alltid med bærekraftig utvikling som grunnpilar. Vi liker å jobbe tett med oppdragsgiver for å finne en god arealutnyttelse og skape fleksible løsninger for å møte fremtidige behov.

 

Kontakt

  • Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme
  • Senior Byplanlegger
Tif
+47 996 43 502

Les om våre andre spesialiseringer