Home

Spesialiseringer

Overvannshåndtering

Kraftige regnhændelser er blevet langt mere hyppige; og det skal en moderne by kunne håndtere. En traditionel løsning består i at udvide det eksisterende kloaknet, men lokal afledning af regnvandet (LAR) er en anden metode med mange fordele. Ved lokal afledning håndteres vandet på overfladen, og kan blive et omdrejningspunkt for oplevelser i byen.

Gottlieb Paludan Architects arbejder med håndtering af regnvand i både stor og lille skala. LAR kan være med til at tøjle vejrligets voldsomhed, så det i stedet tilfører byrummet foranderlige æstetiske kvaliteter. Regnvandssøer, frodige regnbede og -render kan bruges rekreativt når de ikke er fyldte, og bidrager til en sanselig bevidsthed om vejret; og om et klima under forandring.

Vi rådgiver om bearbejdning af urbane nærmiljøer - gader og udearealer ved boligbebyggelser og erhvervsbyggerier. Vi tilbyder ligeledes ekspertise i udformning og pleje af bynære, rekreative landskaber samt større landskabsstrukturer, der kan optage regnvand fra et stort opland.

Gottlieb Paludan Architects er partner i et erhvervsPhD-projekt, der handler om at udvikle regnvandsløsninger med de bedste tekniske, æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Vi deltager ligeledes i det nationale partnerskab ”Vand i byer - klimatilpasning og innovation”, der samler vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og private aktører.

Kontakt

  • Leder for Klimatilpasning & Landskap
  • Prosjektleder, Landskapsarkitekt
Tif
+45 4171 8298

Les om våre andre spesialiseringer