Home

Speciale

Lokal afledning af regnvand (LAR) 

Kraftige regnhændelser er blevet langt mere hyppige; og det skal en moderne by kunne håndtere. En traditionel løsning består i at udvide det eksisterende kloaknet, men et alternativ til dette er at håndtere vandet på overfladen gennem at omforme byers og landskabers terræn. Dette kaldes også lokal afledning af regnvand (LAR). Gottlieb Paludan Architects har ekspertviden indenfor både forskning og praksis i forhold til, hvordan disse overfladeløsninger kan bidrage til sociale og sanselige kvaliteter og understøtte naturens processer.

Gottlieb Paludan Architects arbejder med håndtering af regnvand i både stor og lille skala. I alle løsninger sammenvæves det pragmatiske og det poetiske i en form, der også indtænkes i en bæredygtig sammenhæng med natur og mennesker. LAR kan være med til at tøjle vejrligets voldsomhed, så det i stedet tilfører byrummet foranderlige æstetiske kvaliteter. Regnvandssøer, frodige regnbede og -render kan bruges rekreativt når de ikke er fyldte, og bidrager til en sanselig bevidsthed om vejret; og om et klima under forandring. Samtidig mener vi også, at det er afgørende, at indpasse løsningerne på nænsom vis i eksisterende bymiljøer, og bygge videre på stedernes allerede iboende kvaliteter.

Vi rådgiver om bearbejdning af urbane nærmiljøer - gader og udearealer ved boligbebyggelser og erhvervsbyggerier. Vi tilbyder ligeledes ekspertise i udformning og pleje af bynære, rekreative landskaber samt større landskabsstrukturer, der kan optage regnvand fra et stort opland.

Gottlieb Paludan har været partner i erhvervsPhD-projektet ROOM FOR RAIN, der handlede om at udvikle regnvandsløsninger med de bedste tekniske, æstetiske og oplevelsesmæssige kvaliteter. Vores klimatilpasningsprojekt Solrødgård Klima- og Miljøpark var nomineret til Dansk Landskabspris 2019. Vi udfører i øjeblikket en række skybrudsprojekter og i det nationale partnerskab ”Vand i byer - klimatilpasning og innovation”, der samler vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og private aktører.

Kontakt

  • Leder af Klimatilpasning & Landskab, Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Tif
+45 4171 8298

Læs om vores andre specialer