Home

Vi prioriterer helheten og velger kontekst og funksjon
framfor form

Markeder

Vi jobber primært innenfor markedene Energy, Kontor & Næring, Utdanning & Helse, Stedsutvikling & Byrom, Energi, Vann & Industri og Mobilitet & Transport. Vi forvandler komplekse utfordringer til bærekraftige arkitektoniske løsninger av høy teknisk og estetisk kvalitet. Fra våre kontorer i Oslo, Trondheim, København og Malmö fokuserer vi på å skape arkitektur som forstår, beriker og knytter verden sammen

LES OM FAGOMRÅDENE VÅRE

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.