Home

Vi prioriterer helheden og vælger kontekst og funktion
forud for form

Markeder

Vi arbejder primært indenfor de tre markedsområder  Energi, Vand & Industri, Mobilitet & Transport  og Erhverv & Administration. Vi forvandler komplekse udfordringer til bæredygtige arkitektoniske løsninger af høj teknisk og æstetisk kvalitet. Fra København, Malmø, Oslo og Trondheim arbejder vi for at skabe arkitektur, der forstår, forbinder og beriger verden.

Læs også om vores ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i et antal kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.