Home

Vi dyrker skønheden og stræber efter det klare og enkle
Sammen skaber vi sammenhængskraft
Sammen skaber vi sammenhængskraft
Profil

Sammen skaber vi sammenhængskraft

Vi brænder for den arkitektur, der er med til at løse de store udfordringer, verden står over for. Arkitektur, der skaber bæredygtig udvikling, levende og mangfoldige byer, smukke og langtidsholdbare bygningsværker og gode rum og landskaber for alle. Helhedstænkning og samarbejde på tværs er vores svar på, hvordan vi bedst bidrager til et samfund, der fungerer i dag og i morgen.

For os handler det om at skabe arkitektur, der forbinder mennesker og byer. Arkitektur, der forsyner og faciliterer hverdagen og inspirerer til positiv udvikling. Vi udvikler løsninger og processer, der er tænkt på tværs med tanke på det fælles bedste og med det klare mål at skabe større sammenhængskraft. Vi tror på, at vores samfund er stærkere og udfordringerne mere håndterbare, når vores fælles rum, og forbindelserne mellem dem, er smukke og gode for mennesker.

Vi insisterer på, at vores projekter skal bidrage til det fælles bedste. Derfor arbejder vi helhedsorienteret med at forstå og nænsomt udvikle de steder og bygninger, vi bliver betroet. Med både udsyn og indsigt skaber vi enkel, tidløs og ansvarlig arkitektur. I tæt samarbejde med bygherre, brugere og samarbejdspartnere, leverer vi funktionelle og teknisk og æstetisk velfungerende løsninger, der hver især leverer deres lille eller store bidrag til verden omkring os.

Fra København, Malmø, Oslo og Trondheim arbejder vi for at skabe arkitektur, der forstår, forbinder og beriger verden. Sammen skaber vi sammenhængskraft.

I Gottlieb Paludan Architects arbejder vi med at integrere FNs Verdensmål i vores praksis og projekter.

Læs mere
Ansvarlige og bæredygtige løsninger
Ansvarlige og bæredygtige løsninger
CSR og Bæredygtighed

Ansvarlige og bæredygtige løsninger

Hos Gottlieb Paludan Architects ønsker vi at bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. Det gør vi dels ved at arbejde aktivt med bæredygtighed i vores projekter og dels ved at måle og begrænse vores egen belastning af miljøet.

Gottlieb Paludan Architects kan certificere kontor- og erhvervsbyggerier efter DGNB-standarden.

I Gottlieb Paludan Arkitekter arbejder vi med at integrere FNs Verdensmål i vores praksis og projekter. Vi tilslutter os Brundtland-kommissionens definition af bæredygtighed fra 1987 og FN's Global Compact, der er et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement. Som aktivt Global Compact-medlem offentliggør vi hvert år en Communication on Progress-rapport, hvor vi gør status over vores engagement og udvikling. 

Du kan læse vores Annual Sustainability Report 2020 her.

Læs mere
Organisation, ejerforhold og ledelse
Organisation, ejerforhold og ledelse
Organisation

Organisation, ejerforhold og ledelse

Gottlieb Paludan Architects ejes af ingeniør- og designvirksomheden AFRY.

Virksomhedens daglige ledelse består af administrerende direktør Mette Lyng Hansen, kreative direktører Tine Kjærulff Bay og Thomas Bonde-Hansen, tegnestuechef Clement Bue Maali samt økonomichef Henrik Røbel. 

Harald Martin Gjøvaag er leder for Gottlieb Paludan Architects i Norge og virksomhedens kontorer i Oslo og indgår også i ledergruppen for AFRY i Norge.
Kjersti Størdal Bjørkeng er leder af vores kontor i Trondheim.
I Oslo varetages virksomhedens daglige ledelse af Harald Martin Gjøvaag sammen med gruppeledere Eirik Erstad og Ellen Melander. I Trondheim indgår gruppeleder Urd Schjetne i den daglige ledelse sammen med Kjersti Bjørkeng Størdal.

Læs om vores privatlivspolitik her.

Læs mere
Mere end 100 års erfaring
Mere end 100 års erfaring
Historie

Mere end 100 års erfaring

Vores virksomhed blev grundlagt i København i 1901 og er siden blevet drevet af skiftende generationer af arkitekter. Vi er stolte af vores historie, som vidner om sammenhæng og kvalitet - og vi tror på, at den styrker vores muligheder for at udvikle levedygtige og smukke arkitektoniske løsninger til fremtiden.

Fra første færd markerede virksomheden sig med en række større offentlige byggerier, og fra 1940’erne blev især energisektoren et vigtigt arbejdsområde for os. Her grundlagde vi vores interesse for at forene infrastrukturanlæg og arkitektonisk kvalitet. Byggeri for energi og industri har siden været virksomhedens kendetegn med en lang række markante byggerier til følge. Vi har vi også løst opgaver indenfor erhvervs- og administrationsbyggeri og andre dele af forsyningsområdet - og vi har i denne periode været med til at udforme store dele af det danske velfærdssamfunds infrastruktur.

I 2012 overtog vi Public Arkitekter og udvidede derved vores kompetencer til også at omfatte arkitektoniske løsninger til transportområdet. Foreningen af energi- og transport-kompetencer supplerede hinanden godt, styrkede virksomheden og gjorde os i stand til at udvide paletten af løsninger til både at omfatte energianlæg, transportanlæg, arbejdspladser og offentlige rum.

I 2018 blev Gottlieb Paludan Architects en del af den internationale ingeniør- og designvirksomhed AFRY, hvilket blandt andet gør, at vi kan trække på flere tusinde specialister over hele verden.

I 2019 overtog vi den norske tegnestue tegn_3 med kontorer i Oslo og Trondheim – noget som både har udvidet vores opgavemæssige spændvidde og vores geografisk arbejdsområde. Samme år åbnede vi desuden et mindre kontor i Malmø Sverige.

I dag er Gottlieb Paludan Architects en skandinavisk arkitektvirksomhed med internationalt udsyn – en opdateret, udvidet og styrket udgave af den arkitektvirksomhed, der blev grundlagt i København for mere end 100 år siden. Vi har stadig fokus på at forvandle komplekse udfordringer til bæredygtige arkitektoniske løsninger af høj teknisk og æstetisk kvalitet og ambitioner om at skabe arkitektur, der forstår, forbinder og beriger verden. 

Læs mere