Home

Midlertidige tiltag ifm. forhøjet smittespredning af COVID-19

gottlieb_paludan_architects_litauens_plads_04_photo_1gottlieb_paludan_architects_litauens_plads_04_photo_1 Viden

Ny erhvervs-ph.d. om fremtidens inkluderende byrum

Sociolog Marcus Tang Merit skal gennemføre et 3-årigt erhvervsPhD-projekt i et samarbejde mellem Gottlieb Paludan Architects og KADK. Projektet skal udvikle nye arbejdsmetoder, som kan hjælpe arkitekter ved udformningen af inkluderende offentlige rum.

Sammen skaber vi sammenhængskraft

Arkitektur, der forstår, forbinder og beriger verden omkring os