Home

phd4phd4 Viden

Room for Rain: Ny erhvers-PhD om urban klimatilpasning

Anna Aslaug Lund, landskabsarkitekt hos Gottlieb Paludan Architects, blev mandag d. 25.02. tildelt PhD-graden efter at have forsvaret sin afhandling ‘Room for Rain – the city as a garden and the future of streets’. Her kan du læse et kort interview med Anna om projektet.