Home


1 /
Arkitektur

Byens Bro, Design af cykel- og gangbro

Gottlieb Paludan Architects har som totalrådgiver tegnet en cykel- og gangbro, der forbinder byområderne nord og syd for Odense Banegårds Center.

De naturlige trafikmønstre i byen er afsæt for en løsning, som også integrerer konstruktion, kunst, belysning, cykelparkering og skaber et byrum, du både kan færdes igennem og opholde dig i. Byens Bro er blevet et opsigtsvækkende landemærke i Odense og er samtidigt en velfungerende og naturlig del af det urbane landskab.

I udformning og detaljering af stibroen har der været fokus på lang levetid og minimale driftsomkostninger. En sideordnet prioritering har været en let og tryg tilgængelighed for bløde trafikanter, cyklister og gående, på tværs gennem byen eller med stationen som mål.

Der er brugt i alt 435 tons stål til broen, og især en 40 meter høj pylon i højglanspoleret stål har gjort den til en karakterfuld del af Odenses bybillede. Projektet modtog i 2015 en pris fra European Convention for Constructional Steelwork for stålarbejdet.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Se mere om projektet på www.odense.dk

 

Projektets lokation