Home


1 /
Arkitektur

Køge Vandværk

Gottlieb Paludan Architects er to­talrådgiver på den arkitektoniske ramme omkring fremtidens drikke­vandsforsyning for KLAR Forsyning i Køge.

Projektet omfatter et testcenter og et nyt vandværk.

Alle funktioner samles i én transparent bygningskrop på grundens højeste punkt. Funktionerne organiseres således, at de er synlige og aflæselige både indefra og udefra.

Et stort, skrånende tag leder regnvand til grundens lavereliggende del. En eksisterende sø udvides til et regnvandsbassin, som i tilfælde af ekstrem nedbør også er i stand til at modtage overfladevand fra det omkringliggende terræn. Anlægget er designet med henblik på optimal sikring af drikkevandet ved sky­brud.

Testcentret giver mulighed for at offentligheden kan komme tæt på de processer, vandet gennemgår, både i og udenfor vandværket. Det nye vandhus forstår sig som et udadvendt forsyningsanlæg, der vil skabe attraktive arbejdspladser og værdi til lokalområdet gennem en sikker vandbehandling og formidling af historien om vandets kredsløb fra regnvand over grundvand til rent og sikkert drikkevand.

Se filmen om Køge Vandværk nedenfor.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation