Home


1 /
Arkitektur

Bro i Mühlau, Schweiz

Gottlieb Paludan Architects har designet en ny bro i Mühlau, der indpasser sig i det omkringliggende, naturskønne landskab.

Den eksisterende bro i Mühlau har længe fungeret som en vigtig forbindelse mellem to landsbyer. Sikkerhedsproblemer har dog gjort det nødvendigt at bygge en ny bro, der kan rumme fodgængere, cyklister og biler, samtidig med, at den integreres i det eksisterende landskab. Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet det vindende konkurrencedesign, hvori sikkerhed, synlighed og miljømæssig harmoni har været det bærende præmis.

Designet tager afsæt i at optimere broens struktur ved at omdanne tilkørselskurven til broen og broens bredde, for derigennem at forbedre oversigtsforholdene for både biler og fodgængere på broen. Med titlen "Flügelschlag", der kan oversættes til fuglevinger, er designet inspireret af den lokale fuglebestand. Det snoede flangedesign tilføjer dynamik og skaber skiftende refleksioner af naturligt lys i løbet af dagen.

Under broen danner tilførte sten et habitat, der ikke kun forbedrer landskabet, men også gavner flodens fauna. De V-formede bropiller udgør et unikt visuelt element under broen, der sikrer mindst muligt blokerende udsyn af den omkringliggende natur. Ydermere reduceres mængden af ny beton ved genbrug af det eksisterende brofundament og -piller.

Projektets lokation