Home


1 /
Arkitektur

Energicentral Nordhavn - Samlet anlæg til fjernvarme, fjernkøling og spildevand

Gottlieb Paludan Architects er ansvarlig for arkitektarbejderne på HOFORS nye kombinerede energi- og kølecentral i Nordhavn, der skal forsyne de nuværende og kommende beboere i Nordhavn, i takt med, at området udvikler sig.

Fjernkølecentralen fremstår som et aflangt volumen beliggende mellem Sundkrogsgade og Kranpark. Udformningen af centralen afspejler en langsigtet planlægningstilgang, da den tager højde for potentielle fremtidige ændringer og tilføjelser til de forskellige forsyningsanlæg, efterhånden som Nordhavn udvikler sig. 

De to langsider vender sig henholdsvis mod øst og vest. Grundet forskellige forhold på hver af disse to sider, er den arkitektoniske strategi at tilpasse sig omgivelserne, ved at behandle de to facader på hver deres måde.

Østfacaden har ansigt mod byen, og bliver set af forbipasserende. Her er henvendelsen mod Nordhavnskvarteret, og facaden fremstår med et urbant udtryk. På facaden skiftes der mellem lukkede felter og glaspartier, der etablerer en dialog mellem byen og kølecentralens procesanlæg.

Vestfacaden orienterer sig mod den kommende kranpark og danner ryg for det åbne og grønne vestvendte areal. Facaden fremstår lukket, og med en bearbejdning der gør, at den opleves som en naturlig forlængelse af parken. Der opsættes et espalier af lodrette trælameller, som vil tjene som underlag for klatreplanter og begrønning.

Projektets lokation