Home


1 /
Arkitektur

Nybron i Härnösand, Sverige

Härnösands Kommune har, efter egen søsætningen af projektet, konsulteret Gottlieb Paludan Architects vedrønde erstatningen af Nybron for videre hjælp til arkitektonisk form og design.

I april 2023 blev Gottlieb Paludan Architects kontaktet af Härnösand Kommune i forbindelse med erstatningen af den gamle Nybron fra 1937. Projektet er et vigtigt skridt i den fremtidige udvikling af Härnösands bycenter, da broen, med sin centrale placering i byen, forbinder fastlandet med Härnön. Konceptet er en del af et større tiltag, der skal skabe et moderne og attraktivt stræk langs vandet fra Bryggaren til Sälsten. Ambitionen er at optimere broens konstruktive grundlag i overensstemmelse med byens historie, og samtidigt imødekomme aktuelle såvel som fremtidige behov.

Den nye svingbro får en vridbar midte, hvorpå en bue placeres. Hermed bevares sigtlinjen over vandet, samtidig med at buens placering mellem vejen og gang- og cykelstien skaber en klar afgrænsning og øger sikkerheden for bløde trafikanter.

Brodesignet er baseret på et ønske om at samle byen, og er derfor udført med henblik på alle borgere – gående som kørende. Langs broen integreres siddepladser, der indbyder til et hvil eller et kig på udsigten. Den æstetiske udformning i bybilledet har efter kommunens ønske kobling til den originale bro fra 1800-tallet, hvorpå tre buer i samme stil udsprang.

 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation