Home


1 /
Arkitektur

Bro i HafenCity, Hamborg

Gottlieb Paludan Architects har udformet et designforslag til en ny bro over Moldauhafen i Hamburg i samarbejde med Hardesty & Hanover og Werner Sobek. Broen skal facilitere trafikmuligheder for fodgængere, cyklister og busser i HafenCitys Grasbrook kvarter. 

Udviklingsområdet HafenCity udvides syd for Elben, på Grasbrook området. Grasbrook området var indtil fornyligt præget af bygninger relateret til havnedriften, men de er nu nedlagt for at gøre plads til beboelse. Moldauer Hafen er det nordligste havnebassin på Grasbrook og konkurrencens oprag lød på at udvikle forslag til en kombineret fodgænger-, cykel- og busbro, der ville kunne forbinde havnebassinets 2 kajsider i en nord-syd akse. Den bæredygtige trafik over broen er et vigtigt element i promoveringen af den nye bydel, og hensigten er at gøre det mere tilgængeligt og bæredygtigt at bo ved vandet i Hamborg.

Formålet med Gottlieb Paludan’s designforslag er at skabe infrastruktur, der passer ind i den eksisterende familie af broer i Hafencity i Hamborg. Et brodesign med slank længdeprofil og struktur, der kan fungere som en del i et aktivt offentligt rum og samtidig opfylde alle funktionelle krav. Broens tværsnit er ved kajanlægene således tredelt – fodgængere og cyklister separeres fra bustrafikken i midten. I bromidten er disse 3 strenge sammenført. Hér vil der være mulighed for at skabe en pladssituation ved særlige lejligheder – f. eks. Hamburg Marathon. Broen er et højtoptimeret bygværk og designetforslaget inddrages materialer som træ og membraner med henblik på vægtbesparelse.

Promenaden under broen er synlig fra brodækket, og trygheden øges gennem det visuelle overblik. Udsigten over Hamborg, anvendelse af lokale materialer, sti- og forbindelsessystemer, parken og museumsskibene ved det tyske havnemuseum har været de vigtigste inspirationskilder i designet, der er forankret i traditionen og samtidigt peger mod en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed har været et væsentligt designgrundlag for designforslaget og er afspejlet i samtlige konstruktionsgreb. Det kommer til udtryk i valget af overbygningens spændvidder, den effektive udformning af overbygningens tværsnit og præcis strukturanalyse, der samlet gør det muligt at opnå et meget lavt materialeforbrug på kun 390 kg konstruktionsstål pr. m² broareal for overbygningen. Derudover vil præfabrikerede stål- og armerede betonkomponenter spare både omkostninger og byggetid ved at undgå kostbare midlertidige konstruktioner.

Nøje udvælgelse af materialer og optimering af de bærende elementer minimerer aktivt CO2-emissioner og sparer på ressourcerne. Eksempelvis ved anvendelse af genanvendt konstruktionsstål omsmeltet i en elektrisk lysbueovn.  Dette resulterer i et samlet besparelse på alt 950 t CO2-eq. i livscyklusfaserne A1-A3. Ved at anvende CEM III/B-cement i betonproduktionen til landfæster og bropiller kan der spares 230 t CO2 i forhold til gennemsnit for betonkonstruktioner af samme omfang. Den sparede mængde CO2 på 1.180 t svarer til den mængde, som 92.400 træer skulle optage i løbet af et år.

Projektets lokation