Home


1 /
Landskab & Byrum

Nykøbing Sjælland Stationsforplads

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Lokaltog og Movia forbedret trafikflowet på stationsforpladsen i Nykøbing Sjælland.

Omdrejningspunktet for projektet er at anlægge en forbedret stationsforplads, der skaber forbindelse mellem trafikformer, samt understøtter behovet for en omdisponering af busterminalen. Med en klar deling af busser, biler og bløde trafikanter, skabes der mere sikkerhed for stationens besøgende. 

Den tidligere busterminal med fem ”busbåse” blev vurderet som trafikfarlig, da busserne skulle bakke for at komme ud. Der er nu etableret to nye fodgængerfelter og fire nye busholdepladser med bedre adgang til stationsområdet samt to ø-heller med ”kiss & ride”-afsætning for personbiler.

Projektet giver et løft af stationsforpladsen som helhed, og giver plads til sikker passagerafsætning, passage og ophold. For at gøre stationen yderligere tilgængelig, er chaufførbygningen mellem stationsbygningerne blevet nedrevet for at etablere en ny passage til bedre adgangsforhold til og fra togperronen. Den nye forplads er etableret med ny sammenhængende belægning, og rummer i øvrigt plads til udeservering, øget cykelparkering, dagrenovation, overdækket venteplads, samt træer og ny belysning.

Projektets lokation