Home


1 /
Arkitektur

DR Byen, Segment 3

DR Byen er udformet over en masterplan med fire segmenter, hver med sin funktion. Segmenterne er tegnet af forskellige arkitekter og Segment 3 er udformet af Gottlieb Paludan Architects og NOBEL arkitekter efter 1. præmie i en indbudt arkitektkonkurrence.

Segment 3 huser DR’s administration, fælles mødecenter, P4 København samt produktionskøkken og DR Byens kantine. Desuden rummer bygningen faciliteter for DR Byens affalds-håndtering og vareindlevering. Segment 3 er struktureret som en komposition af bygning, glasfacade og haverum. Glasfacaden er udformet som en stor, ydre skærm, der forenkler bygningens udtryk og forstærker relationen til DR Byens øvrige segmenter. Den ydre skærm giver en række brugsmæssige, klimatekniske og vedligeholdelsesmæssige fordele, ligesom haverummene bag skærmen bidrager positivt til bygningens klimastrategi, som blandt andet omfatter mekanisk støttet naturlig ventilation.

Haverne står i åben forbindelse med det fri og beplantning og temperatur følger således årets gang. Glasfacaden og et let glastag beskytter haverummene mod vejr og vind og skaber behagelige udendørs opholdsrum, som er med til at forlænge sæsonen for DR’s medarbejdere. De tre åbne kontoretager er organiseret omkring et centralt atrium med ovenlys og haverum. Alle arbejdspladser er således placeret i nærheden af facaderne og dagslyset, hvilket er med til at skabe et velfungerende hus med attraktive og fleksible arbejdsarealer.

Totalrådgivningsopgaven gennemførtes med NOBEL arkitekter og Rambøll som underrådgivere og i tæt dialog med Danmarks Radios bygherreorganisation og brugergrupperne i DR. Opgaven omfattede blandt andet også miljørigtig projektering og totaløkonomiske analyser af byggetekniske løsningsmuligheder.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation