Home

Speciale

Arbejdspladsindretning

Moderne virksomheder og organisationer ændrer sig konstant. De vokser, bliver beskåret og lagt sammen. Samtidigt forandrer arbejdsopgaver og arbejdsformer sig, og behovet for fx vidensdeling og projektarbejde stiger i mange brancher. Det stiller også krav til indretningen af arbejdspladsen. Den gode arbejdsplads er indrettet, så den understøtter virksomhedens mål og sikrer høj kvalitet i processer og resultater. 

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi lang og solid erfaring med at indrette gode arbejdspladser. Vi træder ofte ind, når organisationen står overfor større eller mindre forandringer, og vi faciliterer processer, der afdækker fremtidige behov og mulige løsninger. Vi favner det fulde spektrum fra analyse, organisationsplanlægning, space planning og arbejdsmiljø, over skitsering, projektering og fagtilsyn, til indretning, valg af inventar og flyttelogistik.

Vi skaber holdbare løsninger, der passer til de nuværende behov, men som også kan rumme fremtidige forandringer i organisationen. Vi er bygherrens rådgiver i alle faser og sikrer, at de oprindelige intentioner bringes med over i det endelige projekt. 

Kontakt

  • Kreativ direktør
  • Arkitekt MAA
Tif
+45 2060 6594

Læs om vores andre specialer