Home

Speciale

Landskabsanalyse

Mange dagsordener brydes i landskabet: Et højt industrialiseret landbrug, friluftsentusiaster, urbanisering/affolkning og naturbeskyttelsesinteresser. Får de alle hver en luns uden blik for helheden, er landskabernes sammenhæng og særegne karakterer i fare for at gå tabt.

Vi anvender ofte landskabskaraktermetoden(LKM), der består i en metodisk registrering, analyse og vurdering af et landskabs kvaliteter, tilstand og mulige sårbarheder. Den skaber overblik og grundlag for at tænke i helheder om det åbne land og byens landskaber. Gottlieb Paludan Architects bruger metoden når vi udvikler strategier og koncepter for udformningen af landskabet og i forbindelse med indpasning af anlæg og konsekvensvurdering af planlagte projekter. Vores vigtigste opgave er at sikre at udvikling og ændringer i landskabet sker i et harmonisk samspil mellem det nye anlæg og landskabets karakter og kvalitet.

Gottlieb Paludan Architects anvender både LKM i forbindelse med projekter under kommunernes generelle planlægning og forvaltning, samt i vurdering og udformning af konkrete projekter. Vores ydelser dækker bl.a. udpegning af "Større, sammenhængende landskaber", udvikling af rekreative landskaber og landsbysamfund, placering og udformning af tekniske anlæg, infrastruktur og stations- og byudviklingsområder samt planer for særligt værdifulde natur- og landskabsområder. Analysemetoden er omfattende. Vi anvender generelt metodikken som grundlag i tegnestuens by-og landskabsanalyser, hvor den tilpasses i omfang og indhold til det enkelte projekt.

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi landskabsarkitekter med mange års erfaring i arbejdet med landskabskaraktermetoden. Vores specialister har bl.a. stået for udarbejdelsen af en APROPOS-vejledning om LKM og "Større, sammenhængende landskaber" sammen med Naturstyrelsen.

Kontakt

  • Leder af Klimatilpasning & Landskab, Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Tif
+45 4171 8298

Læs om vores andre specialer