Home

Speciale

Brodesign & Mobilitet

Broer skaber sammenhæng og øget værdi til by og borgere på mere end én måde. Mens de skaber fysiske forbindelser, der styrker mobiliteten i samfundet, kan de også fungere som sociale forbindelser, der skaber nærhed og interaktion mellem mennesker.

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi fokus på det enkle udtryk i vores brodesign og det betyder meget for os, at udformningen udviser respekt for konteksten. Vi forstår, at formgivning og konstruktion udvikles i et samspil med hinanden og at en bro først og fremmest skal være funktionel.

Bygbarhed og drift er vigtige faktorer i vores brodesign; her kan enkelthed også være en fordel – af konstruktive hensyn. Ved udformningen af broer er vi er altid optaget af, at arkitektens og ingeniørens arbejde er to sider af samme sag og derfor må betragtes under et.

Vi forsøger at udvikle robuste design-idéer, der kan tilpasse sig de ændringer, der næsten uvægerligt opstår igennem et design- og projekteringsforløb – uden at den arkitektoniske idé går tabt i processen.

Gottlieb Paludan Architects designer broer i alle skalaer og miljøer. Fra mindre cykel- og fodgængerbroer i bymæssig kontekst til større broer, der krydser veje og farvande. Vi står blandt andet bag Byens Bro i Odense, Funder Ådal Motorvejsbro,  en ny gangbro i Tyresta Nationalpark i Sverige og gangbroer for Network Rail i Storbritannien.

Kontakt

  • Leder af Brodesign & Mobilitet, Teamleder
  • Arkitekt MAA
Tif
+45 4171 8231

Læs om vores andre specialer