Home


1 /
Landskab & Byrum

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Gottlieb Paludan Architects har været totalrådgiver bag udviklingen af en helhedsplan for Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Solrødgård Klima- og Miljøpark har den ambition at synliggøre energikredsløb, som er helt grundlæggende for vores hverdag.

Solrødgård Klima- og Miljøpark huser et nyt domicil for Hillerød Forsyning, renseanlæg, genbrugsplads, geotermi-anlæg samt en række demonstrationsparceller. I klima- og miljøparken kan besøgende udforske de forskellige forsyningsfunktioner og processer som vandrensning og grøn energiproduktion på nærmeste hold.

Anlægget er placeret i Hillerøds sydvestlige del. Med udgangspunkt i områdets landskabelige kvaliteter og grundens topografi leder jordvolde, regnvandsgrøfter og hegn i grønne kiler fra arealets rand ned mod et nyt landskab med åer og våde enge. Dette nye vådområde er etableret med grundlag i Slåenbækken og Havelse å, som ved større nedbørsmængder udvider sig til en sø. Søen modtager regnvand fra klima- og miljøparken, men er, ved ekstrem nedbør, også i stand til at optage overfladevand fra omkringliggende områder.

Klima- og miljøparken er et sted, hvor teknik og rekreativt ophold får et tæt og usædvanligt samliv. Forsyningskredsløbene af vand, energi og materialer vies en fremtrædende plads som attraktion i et landskab, hvor der også er plads til at lege og lære.

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Fotos: Hillerød Forsyning

Projektets lokation