Home


1 /
Arkitektur

Fællesmagasin til Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet

Gottlieb Paludan Architects har, i samarbejde med DS Flexhal og MOE, tegnet Slots- og Kulturstyrelsens fællesmagasin ved Frederikssund.

Slots- og Kulturstyrelsen har opført Fællesmagasinet i Vinge ved Frederikssund – et byggeri som fungerer som fælles magasinløsning for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Magasinet skal rumme kulturarvsgenstande af meget høj national værdi, hvilket kræver et byggeri med stor klimastabilitet, robuste byggetekniske løsninger og et højt sikringsniveau. Byggeriet skulle opføres for en meget lav kvadratmeterpris og samtidig tilbyde en arkitektonisk udformning, der afspejler indholdets kulturelle værdi og lever op til de strenge logistiske og sikringsmæssige krav.

Fællesmagasinet er placeret øverst i terrænet med udsyn over kulturlandskabet. Bygningen er inddelt i fire individuelt aflæselige bygningskroppe med forskellige højder for at nedbryde dens enorme størrelse. Magasinet er opført i lyse betonelementer med en konkav forplade, der giver en blød og varierende skyggetegning på facaden og fremhæver byggesystemets enkle princip.

De konkave facader giver mindelser om kannelurer fra den klassiske arkitekturs søjleordener og relateres dermed til Nationalmuseet og Det Kgl. Biblioteks samlinger, der sætter den danske kultur i forbindelse med andre kulturelle strømninger, der har formet udviklingen i Danmark.

Interiør foto: MOE - Kristian Erlandsen, eksteriør fotos: Lars Rolfsted Mortensen

Projektets lokation