Home


1 /
Arkitektur

Shenzhen, Waste-to-Energy

Gottlieb Paludan Architects og Sch­midt Hammer Lassen Architects vandt den internationale konkur­rence om at designe verdens største ’Waste-to-Energy’ anlæg.

Den nye Shenzhen East Waste-to-Energy Plant vil forbrænde 5.000 tons affald om dagen, svarende til en tredjedel af affaldet fra Shenzhen’s 20 millioner ind­byggere. Anlægget vil udnytte den mest avancerede teknologi inden for affaldsforbrænding og elprodukt­ion og samtidig fungere som en kilde til uddannelse for borgerne i Shenzhen.

Det vindende design organiserer hele anlægget, herunder også hjælpebygninger, ind i en cirkulær bygning - der bryder med det traditionelle rektan­gulære layout af tekniske faciliteter. Ved at foreslå en klar cirkulær form reduceres anlæggets fodaftryk. Det 66.000 m² tag er designet til at være dækket af op til 44.000 m² solpaneler, hvilket giver mulighed for, at anlægget producerer endnu mere energi til byen.

Anlægget har til formål at vise produktion af affald til energi som en vigtig teknisk proces, der beskæftiger sig med problemerne med voksende mængder affald, samt spørgsmålet om at finde mere miljøvenlige må­der at generere strøm på.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation