Home


1 /
Arkitektur

Gangbroer for Network Rail

Gottlieb Paludan Architects vandt designkonkurrencen om nye gangbroer for Network Rail, som ejer og driver 32.000 km af jernbanenettet i England, Wales og Skotland. 

I konkurrencen efterspurgte Network Rail en tilgængelighedsoptimerende gangbro, der kan bruges på hele det engelske jernbanenet. Network Rail ejer knap 2400 gangbroer over hele Storbritannien og heraf opfylder kun 200 de fremtidige krav. 

Gottlieb Paludan Architects design ’The Framing Bridge’ vil forbedre adgangsforholdene for togpassagerer og andre fodgængere. Yderligere skal de nye broer løse udfordringen med elektrificering af togdriften, hvor køremaster og –ledninger vil stille nye krav til frihøjde over skinnenettet. Gottlieb Paludan Architects’ vinderprojekt skal videreudvikles, og tilpasses de mange forskellige lokaliteter, der forventes at komme i spil.

Broens enkle konstruktion og ramme skaber et åbent rum, hvor det er muligt at tilføje lokale træk eller kunstneriske elementer. Udover at bidrage til et godt overblik over platformen gør det simplificerede design broen mere identificerbar og adapterbar både teknisk og arkitektonisk. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation