Home


Virksomheden

Gottlieb Paludan Architects opnår ISO 14001-certificering i miljøledelse

15.12.2023

Gottlieb Paludan Architects har opnået ISO 14001 certificeringen, som er en internationalt anerkendt standard for miljøledelse. Certificeringen markerer et vigtigt skridt i virksomhedens bæredygtighedsindsats.

I oktober gennemførte det internationale certificeringsselskab Intertek en omfattende ekstern audit af Gottlieb Paludan Architects’ miljøledelsessystem, som også omfattede vores moderselskab AFRY. Denne proces bekræftede vores overholdelse af ISO 14001 standarderne og resulterede i den officielle certificering.

Dette betyder, at Gottlieb Paludan Architects har implementeret et systematisk og kontinuerligt arbejde med at dokumentere og reducere tegnestuens miljøpåvirkning. Gennem vores miljøledelsessystem indsamler vi data om virksomhedens energi- og materialeforbrug hver måned, hvilket giver os mulighed for løbende at overvåge og forbedre vores miljøpræstationer. Desuden sikrer systemet, at vi har en klar og konsistent forståelse af vores miljømæssige ambitioner på tværs af organisationen.

Mange af vores bygherrer forventer, at vi som deres rådgiver er ISO-certificeret. Vores ISO 14001-certificering demonstrerer vores engagement i at opfylde disse forventninger og understøtter vores evne til at være på forkant med EU’s krav til afrapportering om eget fodaftryk.  

Tegnestuens miljøpåvirkning er et af to spor i Gottlieb Paludan Architects’ bæredygtighedsindsats. Det andet spor dækker over miljøpåvirkningen fra vores arkitektoniske løsninger. Vores arbejde med dette spor er struktureret efter retningslinjerne i The 1.5C Business Playbook, som er et redskab for virksomheder, der vil tilpasse deres forretningsstrategier og transformere deres praksis til at understøtte en bæredygtig fremtid.

Vi tager således ansvar for vores egne udledninger og fremtidssikrer vores rådgivning til vores kunder, og vi er engagerede i at fortsætte bestræbelserne på at reducere vores miljøpåvirkning gennem konkrete, målrettede og dokumenterede handlinger.