Home


Projekt

Ny bro i Mühlau, Schweiz

20.09.2023

Den eksisterende bro i Mühlau har længe fungeret som en vigtig forbindelse mellem to landsbyer. Men sikkerhedsproblemer og dårlig sigtbarhed har gjort det nødvendigt at bygge en ny bro, der kan rumme fodgængere, cyklister og biler, samtidig med at den indpasser sig i det eksisterende landskab.

Gottlieb Paludan Architects har, i samarbejde med ingeniører fra WaltGalmarini AG, bygningsingeniører fra COWI i London og landskabsarkitekter fra Uniola, udarbejdet det vindende konkurrencedesign, hvori sikkerhed, synlighed og miljømæssig harmoni i landskabet i Mühlau har været det bærende præmis.

Designet tager afsæt i at optimere broens struktur ved at omdanne tilkørselskurven til broen og broens bredde, for derigennem at forbedre oversigtsforholdene for både biler og fodgængere på broen. Med titlen "Flügelschlag", der kan oversættes til fuglevinger, er designet inspireret af den lokale fuglebestand, hvilket resulterer i en kontinuerlig bro-form, der udvikler sig i hele sin længde for at give fodgængere en unik oplevelse. Det snoede flangedesign tilføjer dynamik og skaber skiftende refleksioner af naturligt lys i løbet af dagen til gavn for både fodgængere og bilister.

Juryen beskriver Gottlieb Paludan Architects design som en ”bro af unik konstruktion og genkendelsesværdi. På trods af den relativt komplekse geometri resulterer designet i et enkelt samlet udtryk”.

Under broen skaber tilførte sten et habitat, der ikke kun forbedrer landskabet, men også gavner den lokale flod og fauna, herunder fisk. De V-formede bropiller udgør et unikt visuelt element under broen, der sikrer mindst muligt blokerende udsyn af den omkringliggende natur.

Fra et konstruktions-, vedligeholdelses- og bæredygtighedsperspektiv, minimerer broens design også indvirkningen på miljøet ved blandt andet at genbruge eksisterende brofundament og -piller, for derigennem at reducere mængden af beton, der skal anvendes til den nye bro.