Home


Projekt

Cykelparkering ved fremtidens metrostationer

12.07.2023

Gottlieb Paludan Architects har for Metroselskabet gennemført et innovationsprojekt med idéer og designkoncepter til bedre cykelparkeringsfaciliteter ved den Københavnske metro. Koncepterne er samlet i en rapport, som både belyser parkeringskoncepterne og deres potentiale for at forbedre integrationen mellem metro og by og for at lette skiftet mellem forskellige transportformer.

Løsningerne har fokus på at optimere adgangsforhold og flow med trygge og overskuelige forløb, som naturligt forbinder by og station og optimerer serviceniveauet med gode parkeringsforhold og nye tilstødende servicetilbud. Rapporten belyser desuden, hvordan løsningerne kan bidrage til at skabe bedre byrum ved at frigive plads i gadeplan, så andre formål og aktiviteter kan få plads.

Designet tager højde for, at de fremtidige cykelparkeringsløsninger både understøtter Metroens nuværende arkitektoniske identitet og er så fleksible, at de kan imødekomme fremtidige programkrav og lokale tilpasninger til byrum og stationstypologier. Med løsningernes holistiske fokus på social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed understøtter de Metroselskabets tilgang til FN’s verdensmål. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rambøll.

Læs mere om projektet her:
https://www.gottliebpaludan.com/da/project/cykelparkering-ved-fremtidens...