Home


1 /
Arkitektur

Cykelparkering ved fremtidens metrostationer

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Rambøll for Metroselskabet gennemført et innovationsprojekt med løsninger for innovativ cykelparkering ved fremtidige metrostationer med fokus på kundetilfredshed og social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

I løsningerne skabes der optimerede cykelparkeringsforhold til fremtidige lokaliteter for underjordiske og eleverede metrostationer, hvor forholdene forbedres for både cyklister og øvrige brugere af metroen. Koncepterne er samlet i en rapport, som både belyser parkeringskoncepterne og deres potentiale for at forbedre integrationen mellem metro og by og for at lette skiftet mellem forskellige transportformer.

Løsningerne har fokus på at optimere adgangsforhold og flow med trygge og overskuelige rumforløb, som naturligt forbinder by og station og optimerer serviceniveauet med gode parkeringsforhold og nye tilstødende servicetilbud. Rapporten belyser desuden, hvordan løsningerne kan bidrage til at skabe bedre byrum ved at frigive plads i gadeplan, så andre formål og aktiviteter kan få plads.

Designet tager højde for, at de fremtidige cykelparkeringsløsninger både understøtter Metroens nuværende arkitektoniske identitet og er så fleksible, at de kan imødekomme fremtidige programkrav og lokale tilpasninger til byrum og stationstypologier. Med løsningernes holistiske fokus på social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed understøtter de Metroselskabets tilgang til FN’s verdensmål.

Opgaven blev udført for Metroselskabet i samarbejde med Rambøll.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

 

Projektets lokation