Home


1 /
Arkitektur

DSB togværksted i Aarhus

DSB er ved at opføre flere togvedligeholdelsesanlæg til eldrevne tog, og Gottlieb Paludan Architects er arkitektrådgiver gennem alle faser for anlægget i Aarhus, som aktuelt er under opførelse.

Projektet omfatter to bygninger - et hovedværksted med lagerfaciliteter, tekniske installationer, mindre komponentværksteder til specialiseret arbejder, en administrationsfløj, en kantine og omklædningsrum til de ansatte samt en selvstændig hjulafdrejningsbygning øst for hovedværkstedet. Fælles for begge bygninger er funktionalitet som ledende designprincip. 

De to bygninger bliver opført i robuste materialer med et industrielt præg, så de fremstår tidløse og elegante. Derudover er der lagt vægt på en harmonisk integration på stedet. Som en del af landskabsprojektet er overskudsjord blevet integreret i designet og anvendt til at skabe nye landskabelige elementer. 

GPA har bidraget til et tydeligt arkitektonisk udtryk. Bygningerne vil blive certificeret i henhold til DGNB’s bæredygtighedsstandard i kategorien guld. DGNB’s guldkategori indebærer bl.a. prioritering af bæredygtige materialevalg, LCC- og LCA-beregninger og øget fokus på gode personaleforhold.

Projektets lokation