Home


1 /
Arkitektur

DSB togværksted i Næstved

Gottlieb Paludan Architects har udformet værkstedsanlæg i Næstved til DSBs nye eldrevne tog.

Frem mod 2030 skifter DSB sine nuværende dieseldrevne togflåde ud med nye, hurtigere eltog for at bidrage til en mere klimavenlig togtrafik i Danmark. I den forbindelse har DSB besluttet at flytte lokomotivværkstedet fra det centrale København til Næstved. Værkstedet skal erstatte de nuværende faciliteter på Otto Busses Vej i København og omfatter ca. 36.000 m² byggeri, hvis primære funktioner bliver at vedligeholde og reparere den kommende flåde af eldrevne lokomotiver og togvogne. 

Gottlieb Paludan Architects var underrådgivere til Rambøll og havde ansvaret for processen frem til og med projektforslaget. Opgaven omfattede både arkitektur og landskabsarkitektur, herunder udformning af værkstedet, så det fungerer optimalt iht. trafik- og værkstedslogistikken, arkitektonisk udformning og en harmonisk indpasning på stedet. 

Projektets lokation