Home


1 /
Arkitektur

Ny bro over Iller-floden i Kempten, Tyskland

Gottlieb Paludan Architects har udarbejdet et designforslag til ny fodgænger- og cykelbro over Iller-floden i Kempten, Tyskland, som udgør en vigtig transportforbindelse mellem de østlige bydele og byens centrum og spiller en vigtig rolle i byudviklingen.

Den eksisterende bro, Illersteg, over Iller-floden i Kempten skal erstattes med et nyt bygningsværk i samme position for at skabe bedre betingelser for cykel- og fodgængeretrafik i denne centrale del af byen. Illesteg-broen forbinder byen i en øst-vest-akse, og særligt i dette område af Illerfloden er begge sider omkranset af gamle træer. Broen er også central i den varme årstid, hvor ”illersurferne” bruger konstruktionen som ankerpunkt. Strandområderne og broen er "tribuner" for tilskuere og forbipasserende under disse begivenheder og derfor er designet af broens underside lige så vigtig som broens overside.

Broen er designet med ressourceeffektivitet for øje og minimerer mængden af anvendte materialer, samtidig med at den opnår et spænd på 73,2 meter over Iller-floden med to spænd. Hensynet til den eksisterende struktur og integration i omgivelserne har haft stor indflydelse på designforslaget. Broens udtryk er bevidst slankt for tilpasse den bedst muligt ind i omgivelserne. Set langs floden, fremstår broen som et horisontalt plan, der svæver over vandet mellem to grønne bredder. Dette opnås ved, at broens landfæster er placeret langt tilbage på bredderne og dermed er dækket af træerne samt ved reducere antallet af støttepunker til en enkelt søjle. Dette maksimerer pladsen for floden under broen.

Brooverbygningen er designet i CorTen-stålkonstruktion som er en lufttæt svejset kassedrager, der er kedetegnet ved en form, der er tilpasser kræfternes forløb. Valget af CorTen-stål som materiale harmoniserer med det lokale farvespektre, der spænder fra trærnes stammer langs floden til byens tagstensdækkede sadeltage. Udvidelsen af broens tværsnit inviterer folk til at opholde sig og nyde udsigten, og skaber desuden et flugtrum, som giver sikkerhed i tilfælde af arrangementer på stadion og den dermed forbundne øgede trafikmængde på broen.

Selv om der ifølge det tyske gennemsnit udledes 191 t CO2-eq. til fremstilling af det nødvendige stål, bør det i planlægningen undersøges, om der i stedet for primærstål kan anvendes stålskrot, hvilket ville spare 70 % af disse emissioner. Ved at anvende det maksimalt mulige indhold af højovnsslagge (88 %) i den cement, der anvendes til støttepillerne og understøtningen (CEMIII/B), kan der i alt spares 13.160 kg CO2-eq. Det er en mængde CO2, som ellers skulle optages af 1.050 træer i løbet af et år.

Projektets lokation