Home


Projekt

90 meter lang hængebro indviet i svensk nationalpark

14.06.2023

Tyresö kommune har indviet en ny gangbro i Tyresta Nationalpark, der ligger sydøst for Stockholm. Den færdigbyggede gangbro, der nu spænder over Nyforsbugten, har til formål at fremme og udvikle adgangen til naturen og friluftslivet i området.

Gottlieb Paludan Architects har udformet den nye gangbro med bistand fra ingeniører fra Stráský, Hustý a partneři og AFRY. Broen, der forbinder Alby Naturreservat og nationalparken, fungerer som en ny, nordlig indgang til den 1.970 hektar store nationalpark og udgør dermed starten på et forløb gennem et landskab, der skifter fra kulturlandskab til et stadig mere uberørt naturområde med urskov.

Den 90 meter lange bro er designet efter ”stressed ribbon” teknikken, hvor fire stålkabler, fastgjort i to landfæster, bærer et brodæk af betonelementer og efterlader vandet i Nyforsbugten uberørt af konstruktioner. Teknikken er en af de ældste former for brokonstruktioner, og minder på mange måder om en simpel hængebro.

Designprocessen blev gennemført med omfattende brug af 3D-modellering og 3D-opmåling af det omkringliggende landskab for at beskytte både klipper og træer under opførelsen. Designet underordner sig således den omgivende natur og bygger på en detaljeret og grundig forståelse for de eksisterende kvaliteter.

Designet vandt den åbne designkonkurrence i 2019, der også omfattede nye ankomstforhold til nationalparken; en større hovedentré fra vest og en mindre entré fra øst samt nye hævede gangstier i træ, som leder besøgende frem til broen over det kuperede terræn. Ankomsten til hovedentréen tilbyder parkeringslommer for biler, motorcykler, turistbusser mv. og knyttes til en ny informationsplads og et netværk af stier, herunder en af Sveriges længste vandreruter, Sörmlandsleden.