Home


1 /
Landskab & Byrum

Haga station og byrum

Gottlieb Paludan Architects er designansvarlig arkitekt på Haga Station i Göteborg med ansvar for udformningen af bl.a. stationsbygninger, holdeplads og byrum.

Haga Station er en del af Västlänken, der er et stort infrastrukturprojekt i det centrale Göteborg med 8 km ny jernbanestrækning heraf 6 km i tunnel og en samlet anlægssum på 20 mia. SEK. I den forbindelse etableres der tre underjordiske stationer, hvoraf Haga Station er den ene med en placering midt i et kulturhistorisk miljø ved Kungsparken.

Projektområdet er på 25.000 kvadratmeter, og ydelserne for opgaven inkluderer arbejder i og på terræn, hvilket blandt andet er stationsbygningerne til den underjordiske station, ny holdeplads for bus og sporvogn samt alle dele af byrummet som beplantning, belægninger, belysning og øvrigt byrumsinventar.

Tilgangen til opgaven er både at skabe et velfungerende trafikalt knudepunkt og samtidig indskrive sig på nænsom vis med stor respekt for det kulturhistoriske miljø. Projektet forener derved park-, by- og stationsmiljøer i en sammenhængende helhed på tværs af alle designelementer. I det hele taget er det projektets ambition at lade byens rum spille hovedrollen, mens stationsbygningerne udformes som lavmælte, funktionelle pavilloner i det grønne byrum.

Opgaven blev vundet i samarbejde med AFRY som resultat af en 1. præmie i en projektkonkurrence i 2020, og projektet forventes klar til indvielse i 2026.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation