Home


1 /
Landskab & Byrum

Haga station og byrum

Gottlieb Paludan Architects har vundet førstepræmie i projektkonkurrencen om udformningen af byrum, parkmiljø og stationsbygninger ved Haga Station i Göteborg.

I konkurrenceprogrammet har Göteborg Kommune lagt stor vægt på samspillet med Haga-områdets kulturhistoriske miljø. Projektet skal være med til at omdanne det trafikdominerede område til et attraktivt, tilgængeligt og sikkert mødested og skabe ro og sammenhæng i et område, der er præget af mange forskellige transportformer. 

Byrummet ved Haga station præges i høj grad af Kungsparken, som også inddrages og aktiveres som en del af vinderprojektet. I det hele taget er det projektets ambition at lade byens rum spille hovedrollen, mens stationsbygningerne udformes som lavmælte, funktionelle pavilloner i det grønne byrum.

Konkurrenceforslaget  tager udgangspunkt i Haga-kvarterets særlige, historiske karakter og de kommende menneskestrømme. Det er forslagets ambition, at alt nyt som tilføjes, skal bygge på en indgående forståelse af stedets karakter og bidrage positivt til parken og byrummet. 

Haga er et af de ældste kvarterer i Göteborg, og Haga Station vil øge adgangen til vigtige lokale områder samt skabe et nyt knudepunkt for offentlig transport i et værdifuldt, populært og kulturelt følsomt miljø. 

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation