Home


1 /
Landskab & Byrum

Færgeterminal i Stockholms Gamla Stan

Gottlieb Paludan Architects og AFRY skal udforme en ny terminal, som skal være knudepunkt for færgetrafikken og samtidig fungere som nyt mødested i Gamla Stan.

Bygherren er Trafikförvaltningen i Region Stockholm og ambitionen med projektet er at skabe mere byliv på kajen og styrke den offentlig transport, stedets forbindelse til vandet og sammenhængen med Gamla Stans karakteristiske historiske arkitektur.

Gottlieb Paludan Architects og AFRY får ansvar for projektstyring og design i de tidlige faser. Et gennemgående tema er, at design og teknisk funktion skal gå hånd i hånd, og tanken er, at terminalen både skal fungere som et knudepunkt for offentlig transport og som et nyt mødested, der giver beboere og turister mulighed for at opholde sig ved vandet.

Området omkring Skeppsbron og den nye færgeterminal udgør en kompleks del af kajområdet i den gamle bydel. Stedet gennemgår store ændringer i forbindelse med den aktuelle ombygning af trafikknudepunktet Slussen og den nye færgeterminal bliver en del af den generelle opgradering af området. Den nye færgeterminal vil stå færdig i 2023.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation