Home


1 /
Arkitektur

Amsterdam, Amstel Station

Gottlieb Paludan Architects står i samarbejde med hollandske Office Winhov bag renoveringen og udvidelsen af Amstel Station i Amsterdam.

Projektet består af en række underprojekter, der forener nyt og gammelt i én arkitektonisk vision. Projektet består af en eksisterende, bevaringsværdig stationsbygning fra 1939 i øst og en ny stationsbygning i vest. Den nyrenoverede stationshal, som stod færdig i oktober 2021, skal fremstå som et sammenhæng med den kommende nye stationsbygning, der også integrerer de tilstødende byrum, der er under udvikling.

I tillæg sikrer projektet nye og forbedrede forbindelser til områdets letbane- og buslinjer, veje og cykelstier samt en nyt og væsentligt udbygget cykelparkering - både under og over jorden. Designet for den nye stationsbygning åbner dels op mod Amstelfloden, og dels mod et nyt byudviklingsområde.

Passagerflowet danner grundlaget for renoveringen af den originale stationsbygning. Der er etableret lettere omstigning fra cykel til tog, bl.a. via en gangrute gennem stationsbygningen og ud på perronerne. En eksisterende underjordisk passage, der forbinder stationen og den vestlige side af sporerne, er forlænget og ombygget. Den bliver således en integreret del af den nye stationsbygning. 

Fotos: Stefan Müller

Projektets lokation