Home


1 /
Arkitektur

Amsterdam, Amstel Station

Gottlieb Paludan Architects står i samarbejde med hollandske Office Winhov bag renoveringen og udvidelsen af Amstel Station i Amsterdam.

Projektet består af en række underprojekter, der forener nyt og gammelt i én arkitektonisk vision. Projektet består af en eksisterende, bevaringsværdig stationsbygning fra 1939 i øst og en ny stationsbygning i vest. Sammen vil de fremstå som et sammenhæng, der også integrerer de tilstødende byrum.

I tillæg sikrer projektet nye og forbedrede forbindelser til områdets letbane- og buslinjer, veje og cykelstier samt en nyt og væsentligt udbygget cykelparkering - både under og over jorden. Den nye stationsbygnings design åbner op dels mod Amstelfloden, dels mod et nyt byudviklingsområde.

Passagerflowet danner grundlaget for hele stationsdesignet. Det letter omstigningen fra cykel til tog, bl.a. via en gangrute gennem stationsbygningen og ud på perronerne. En eksisterende underjordisk passage, der forbinder stationen og den vestlige side af sporerne, forlænges og ombygges. Den bliver således en integreret del af den nye stationsbygning. 

Projektets lokation