Home


1 /
Arkitektur

Amagerværket BIO4

Gottlieb Paludan Architects er arkitekter på en ny biomassefyret kraftværksblok og en helhedsplan for Amagerværket.

Projektet for Amagerværket forbinder rationelle hensyn med en sanselig fortælling om omstillingen til vedvarende energi. 

Amagerværkets nye kraftværksblok og helhedsplanen for områdets fremtidige udvikling har begge skoven - et symbol på vedvarende ressourcer - som gennemgående arkitektonisk tema.

Træplantning er et bærende, karakterskabende element i den landskabelige bearbejdning. Kraftværksblokken omsluttes af en dyb facade, konstruereret af træstammer. HOFOR's og Københavns Kommunes visioner for en grøn energiforsyning anskueliggøres således gennem en kraftfuld og sanselig arkitektur, der i konkrete billeder beretter om skiftet fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Blokbygning indskriver sig i de teknisk begrundede geometrier på Kraftværkshalvøen, men bringer et nyt arkitektonisk sprog med sig. Borgerne inviteres til at komme tæt på produktionsprocesserne - uden at kompromittere den nødvendige sikkerhed.

Anlægget er et vigtigt element i Københavns Kommunes stræben efter at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Læs mere her: http://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2015/03/AMV-Dommerbet%C3%A6nkning.pdf


Billeder: Jens Frederiksen (1), Jens Lindhe (2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14), Lars Rolfsted Mortensen (3), Allan Toft (8, 10, 12, 13)

Projektets lokation