Home


1 /
Landskab & Byrum

Odda Smelteverk

GPA har udarbejdet en visionær helhedsplan for det fredede Odda Smelteverk for Riksantikvaren i Oslo.

Det 56 ha store område ligger centralt, midt i byen Odda, i bunden af Sørfjorden og omgivet af det spektakulære norske landskab i Hardangervidda. Odda by har med udvikling af smelteværketsområdet, mulighed for at fremtidssikre byens nye omdrejningspunkt med afsæt i en industrikulturarv i verdensklasse.

Arbejdet er udpræget strategisk og placerer sig ovenpå et forløb der gennem 10 år, siden smelteværkets konkurs, har involveret et bredt spænd af aktører, investorer og interessenter. Udviklingsplanen fokuserer derfor på at etablere en fælles referenceramme for området, med fokus på den bymæssige sammenhæng, mellemrummet, områdets karakter og materialitet samt den mentale identitet for området, byen, kommunen og regionen.

Projektet omfatter en vurdering af byudviklingsperspektivet gennem en sammenfletning med den omkringliggende by, en fremtidig brug og aktivering af de fredede bygninger og en bygningsteknisk vurdering af bygningernes stand. Gennem 3 scenarier udfoldes muligheder for at indpasse detailhandel, kulturtilbud, kulturformidling, boliger og erhverv i en urban og fortættet funktionsblandet by. Processen er tilrettelagt med stor inddragelse af styre- og arbejdsgrupper i hele forløbet, med fokus på at etablere en fælles forståelse for problemstillingerne i udviklingen af området, herunder potentialet i de fredede bygninger som en mulighed for at profilere Odda som destination for kultur- og naturturisme.

Arbejdet med opgaven blev igangsat dec. 2013 og afsluttet ultimo juni 2014 i form af en slutrapport.

 

Visualizations: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation