Home


1 /
Arkitektur

Frederiksberg vandværk

Gottlieb Paludan Architects er arkitekterne bag et nyt vandværk med blødgøringsanlæg, der skal forsyne Frederiksberg med drikkevand på en bæredygtig måde langt inde i fremtiden.

Det nye vandværk skal erstatte et gammelt nedslidt anlæg, og vil ydermere indeholde et blødgøringsanlæg. Grunden har en meget begrænset størrelse og er placeret i en bynær kontekst, hvilket kræver særligt fokus på lokaltilpasning af byggeriet. 

Med blødgøringsanlægget vil det nye vandværk sænke vandets hårdhedsgrad fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer i hele byen. Dette vil føre til et reduceret energiforbrug og dermed et mindre CO2-aftryk. 

Vandværket bliver baseret på moderne tekniske løsninger af høj kvalitet og vil forsyne Frederiksberg med ensartet, blødt vand fra 2022. Det nye vandværk skal bygges på Frederiksberg Forsynings grund på Stæhr Johansens Vej 38, og arbejdet går i gang i foråret 2020.

Det oprindelige varmeanlæg fra 1970’erne blev også designet af GPA, der har været ansvarlig for alle udvidelser og moderniseringer siden da.

visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation