Home


1 /
Arkitektur

Skøyen Station

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med L2 Arkitekter vundet konkurrencen om at designe Skøyen Station på Fornebubanen i Oslo.

Skøyen station er en del af et større trafikalt knudepunkt, hvor T-banestationen kobles sammen med en eksisterende station. Der skabes optimale forbindelser mellem tog, T-bane og andre trafikformer, blandt andet etableres 1000 underjordiske cykelparkeringspladser som en del af den nye station.

Stationen fordeler sig over fire niveauer og udformes med inspiration i den eksisterende stations traditionelle, norske materialevalg, træ og skifer, som får en opdatering i den nye underjordiske version. Alle fire niveeauer er samlet af ét element; muren, banevolden, som bærer fjerntogsperonnen og er synlig i bybilledet, på begge sider af broen. Muren er derfor Skøyens væsentligste, arkitektoniske element.

Den effektive undergrundsstation er integreret i det mangfoldige og sammensatte trafiktilbud på Skøyen, med både offentlig transport og velfungerende bil- og cykeltrafik. Det asymmetriske stationsrum har stor arkitektonisk styrke og understøtter wayfinding, som skaber et ukompliceret flow.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation