Home


Jesper Ravn

Jesper Ravn

Udvalgte projekter

Design

Kontrolrum hos DONG Energy

Landskab & Byrum

Hovedstadens Letbane

Arkitektur

Solrødgård Klima- og Miljøcenter

Arkitektur

Amagerværket BIO4

Arkitektur

Shenzhen, Waste-to-Energy

Arkitektur

Värtaverket, Biomassefyret Kraftvarmeværk