Home

Markeder

Erhverv & Administration

Velfungerende arbejdspladser og institutioner er en fundamental ramme om det gode liv. At skabe smukke, bæredygtige og langsigtede løsninger inden for dette område er derfor en væsentlig del af vores arkitektoniske mission.

Hos Gottlieb Paludan Architects tager vi udgangspunkt i kundens visioner og behov og omsætter dem til velfungerende arbejdspladser og attraktive fysiske rammer for medarbejder, kunder og besøgende. Vi sikrer, at bygherren får maksimal værdi af sit byggeri både i forhold til effektiv arealudnyttelse og gennemtænkte løsninger. Vores mission er at lave bæredygtig og fremsynet arkitektur, der afspejler organisationens værdier.

Vi arbejder erfarent med nybyggeri i større skala såvel som konvertering af eksisterende bygninger til nye formål. Vi rådgiver i alle faser, fra feasibility studies, projektudvikling og projektering til aflevering af færdigt byggeri. En gennemgående og bred rådgivning sikrer enkel projektstruktur og minimeret risiko i forhold til grænseflader og tab af projektviden.

En lang historik med længevarende bygherresamarbejder understøtter en rådgivning, hvor vi indtræder loyalt og fleksibelt i samarbejdet. Fundamentet for projektets succes er en forventningsafstemning i de indledende faser. Vi har kompetencer indenfor proces- og bygherrerådgivning og bistår professionelt i forundersøgelser, kravspecificering, bruger- og organisationsprocesser.

Hjørnestenen i vores erhvervsrådgivning er den gode arbejdsplads. Vi sikrer at virksomhedsidentitet, arbejdsform, mødekultur, IT, indeklima, lys og arkitektonisk udtryk går op i en højere enhed.

Gottlieb Paludan Architects varetager på daglig basis projekter for store internationale klienter. Vi håndterer de danske myndigheder på deres vegne og varetager i det hele taget deres interesser loyalt og professionelt. Derfor stoler vores klienter også på, at vi altid leverer bemærkelsesværdig arkitektur, der afspejler deres visioner og værdier.

Med forståelse for kundens behov skaber og indretter vi kvalitetsfulde bygninger og arbejdspladser, der understøtter det gode arbejdsliv og hvor mennesker trives.

Vi arbejder skalerbart med bæredygtighed fra innovationsprojekter og DGNB certificeringer til en grundlæggende pragmatisk tænkning. Hverdagens fysiske rammer fortjener smuk, velfungerende og bæredygtig arkitektur.

Kontakt

Tine Kjærulff Bay

  • Kreativ direktør
  • Arkitekt MAA
Telefon:
+45 2060 6594

Udvalgte projekter indenfor Erhverv & Administration

Vis alle

LÆS OM VORES ANDRE MARKEDER

Vi arbejder indenfor de tre markedsområder Energi & Forsyning, Mobilitet & Transport og Erhverv & Administration. Her beskæftiger vi os med den fysiske udformning af både forretningsmæssige og samfundsmæssige funktioner.