Home


1 /
Arkitektur

Värtaverket, Biomassefyret Kraftvarmeværk

Gottlieb Paludan Architects har bygget Sveriges største biomassefyrede kraftværk, centralt beliggende i Stockholm.

Facadekonceptet for udvidelsen af Värtaverket er stærkt og robust overfor ændringer i det tekniske anlæg.

Den store udvidelse af Värtaverket har skulle tage hensyn til naboer, respektere en beplantning af fredede egetræer samt områdets funktion som fauna-passage mellem de nordlige og sydlige dele af Djurgården. Disse hensyn betyder bl.a., at man har måttet finde alternativer til brændselstransport med lastbiler. En del af anlægget er derfor placeret under terræn og brændsel føres til anlægget gennem tunneller direkte fra den nærliggende havn, Värtahamnen.

Den del af værket, som ligger på terræn, er indbygget i en velisoleret, lyddæmpende facade. Facaden er beklædt med teglelementer, en hilsen til flere gamle industribygninger af høj arkitektonisk værdi i området. Facaden med de lodrette tegllameller følger anlæggets layout, men er disponeret således, at dette kan justeres, uden at det arkitektoniske koncept kompromitteres. Således vil det være muligt at foretage ændringer i de tekniske konfigurationer, samtidig med at bygningens homogene fremtræden bevares.

Värtaverket er designet i et samarbejde med den svenske arkitektvirksomhed Urban Design.

 

Fotos: Gottlieb Paludan Architects / Urban Design

Projektets lokation