Home


1 /
Landskab & Byrum

Horsens Trafikterminal

Gottlieb Paludan Architects har for Horsens Kommune & DSB transformeret den traditionelle Horsens Station til en ny dynamisk trafikterminal. Målet for projektet har været at skabe helhedsløsninger, gode faciliteter, bedre omstigningsmuligheder for kombinationsrejsende og tilgængelighed for alle.

Belægningerne og overgangene mellem disse spiller en stor rolle i at adskille hårde og bløde trafikanter, og dermed øge trafiksikkerheden og tilgængeligheden. DSB’s og Banedanmarks ledelinjesystem for blinde og svagtseende, Intactila, som er udviklet af GPA, anvendes på terminalen. Ledelinjer og kantsten er udført i hvid granit, i kontrast til den omgivende grå granitbelægning og kørebaneområder, som dermed tydeligt markerer overgangen mellem kørebane og arealer til bløde trafikanter.

Belysningen bidrager til at skabe et overskueligt, let tilgængeligt og trygt miljø på terminalen. Belysningen består af en kombination af højtsiddende terminalbelysning over trafikarealerne og parklamper i gang- og opholdsarealer. Disse er suppleret af spots i særlige zoner og under overdækninger.

Ny beplantning, udvalgt med fokus på årstidsvariation og minimale driftsomkostninger, omkranses af lave kanter i cortenstål. Plantebedene er strategisk placeret, så de understøtter passagerflowet og er med til at markere indgangspartier, adgangsveje og opdele arealerne omkring stationsbygningen.

Det har desuden været essentielt at øge kapaciteten og kvaliteten af cykelparkeringen. Derfor er størstedelen af den nye cykelparkering overdækkede 2-etagers stativer, placeret bedst muligt i forhold til de rejsende, som kommer til/fra stationen på cykel.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S, som har været totalrådgiver på opgaven.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation