Home

Markeder

Mobilitet & Transport

Urbaniseringen er med til at forme vores samfund. Folk flytter fra land til by efter jobs, uddannelser og kulturtilbud. Trængselsproblemerne vokser i byerne, mens landdistrikterne skal håndtere en stigende affolkning.

Hos Gottlieb Paludan Architects bidrager vi til at smidiggøre trafikken i byerne og gøre afstanden mellem land og by kortere. Herunder har vi de seneste 100 år været involveret i at designe for de danske jernbaner. Vi beskæftiger os især med udviklingen af trafikknudepunkter, samspillet mellem forskellige transportformer og sammenhængen med den omgivende by – både indenfor og udenfor Danmarks grænser.

Det skal være nemt og attraktivt at bevæge sig; på tværs af landet, undervejs i byens rum, med kollektiv transport, på cykel, i bil eller i en kombination af flere rejseformer. Dette betragter vi som en arkitektfaglig kerneopgave. Vi giver form til letbaner, bussystemer, stationer, trafikterminaler, broer, pladser, gader, veje samt værksteder, teknikbygninger og kontrolrum. De skal være med til at skabe bedre rejseoplevelser og en  velfungerende trafik. Cyklisme fremmer vi med projekter som stibroer, cykelstier og cykelparkering.

Vores mobilitetsløsninger handler ikke blot om at komme fra A til B. De skal også finde deres plads i omgivelserne. Vi designer derfor stationer og pladser, så de løfter kvaliteten af byrummet. Veje og banestrækninger udformer vi, så infrastrukturen udgør et eget bidrag til byen og landskabet; ikke udelukkende en bekvem nytteværdi.

Vi har leveret nytænkende og driftssikre løsninger til vores kunder siden 1901. Den lange erfaring har lært os at forstå kompleksiteten i mobilitetsprojekter. Det er ofte projekter, som har stor offentlig bevågenhed og involverer mange interessenter. Vi forstår som rådgivende arkitekter at arbejde i et felt, som mange berettiget har ønsker og holdninger til.

Mobilitetens byggerier er også en del af det fælles, offentlige rum. De bliver en del af mange menneskers hverdag. Derfor ligger det os stærkt på sinde at udvikle løsninger, der både er funktionelle, brugervenlige og skønne at se på.

Kontakt

Sara Wille-Garvin

  • Leder af Byudvikling & Mobilitet, DGNB-konsulent
  • Byplanlægger, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8237

Inge Fredslund

  • Leder af Metro & Jernbane, Projektleder
  • DGNB-konsulent, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8215

Udvalgte projekter indenfor Mobilitet & Transport

Vis alle

LÆS OM VORES ANDRE MARKEDER

Vi arbejder indenfor de tre markedsområder Energi & Forsyning, Mobilitet & Transport og Erhverv & Administration. Her beskæftiger vi os med den fysiske udformning af både forretningsmæssige og samfundsmæssige funktioner.

Social

Følg os LinkedIn Facebook Instagram