Home


1 /
Arkitektur

Funder Ådal Motorvejsbro

Broen er Danmarks længste landbro med et broareal på ca. 19.000 m2. Den er ca. 740 m lang og er udformet som to parallelle tvillingebroer, hvilket gør konstruktionens fremtoning relativt spinkel, på trods af dens størrelse. De to brodragere hæver sig 30 meter over ådalens bund.

 

Gottlieb Paludan Architects har ydet arkitektonisk og landskabsarkitektonisk rådgivning i forbindelse med udformningen af broen, som er placeret på motorvejsstrækningen mellem Herning og Silkeborg i Jylland. GPAs arbejde omfattede den landskabelige indpasning af broen, principper for brodesign samt visualisering og præsentationsmateriale til konkurrenceforslag. GPAs Uffe Wainø har været ansvarlig for broens arkitektoniske udformning, udviklet i tæt samarbejde med projektets ingeniører og arkitekt Kresten Bloch.

 

Broen berører ådalens landskab så lidt som muligt. Den er udformet så den er let aflæselig, tydelig og enkel i sit udtryk, både som helhed og i detaljen. Med enkle og klare konstruktioner matcher den ådalens store landskab, og med sin rolige tracering beskriver den en svævende bevægelse over ådalen.

 

Det har været afgørende, at brokonstruktionens skala er afpasset i forhold til skalaen i det store landskabsrum, den optræder i. Broens kontinuerligt kurvede og visuelt rolige linjeføring giver trafikanterne en storslået panorering over ådalens landskab. Udformning af bjælkehøjde, brodæk og bropille bygger på ønsket om at skabe en bro med størst mulig visuel spændstighed og lethed. Broen er udformet med kontinuerlig bjælkehøjde, for at understrege et liniært og roligt forløb. Brodækket er i tværsnittet udkraget fra brobjælken, så denne ligger i skygge, og er afsluttet med kantdrager vis yderside fanger lyset. Bropiller er svagt tilspidsede så de kobles sammen parvis og signalerer stabilitet. Forslaget vandt 1. præmie i 2007 og broen stod færdig i 2012.

 

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation